Telefon 0176 - 158 00
Fax 0176 - 182 25
E-post info@elcentralen.se
Adress Abborrvägen 6, 761 41 Norrtälje

Öppet Måndag - Fredag 7.00-16.00

Elcentralen i Roslagen AB

   
  Specialområden
El
Larm
Styr & regler
   
  Information
Företaget
Kvalitet & Miljö
Länkar
Kontakt
Referensarbeten
Pågående projekt
Avslutade projekt
Erbjudanden
Startsidan

 

 

KVALITET


KVALITETSMÅL

Kundnöjdhet

Leveranssäkerhet


KVALITETSPOLICY
Elcentralens verksamhet ska borga för kvalitet i service och levererade tjänster.

Kvalitetsarbetet skall gagna kunden genom att vi tillhandahåller produkter och tjänster i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.

I utförande av tjänster uppfyller vi lagar och föreskrifter samt överenskomna kundkrav på produkter och installationer.

Vårt kvalitetsledningssystem och kvalitetsarbete utvecklas genom ständiga förbättringar.

 

 

MILJÖ

ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL
Elcentralens miljömål har fastställts utifrån företagets miljöpolicy samt i miljöutredningen identifierad miljöpåverkan.

Elcentralens övergripande miljömål som företag förknippas med ett aktivt miljöarbete genom god kunskap om miljöaspekter knuten till materiel och teknikval.

MILJÖPOLICY
Elcentralen skall i sin verksamhet arbeta för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Detta skall uppnås genom ett ständigt förbättringsarbete. Grundkrav är att lagar och förordningar skall uppfyllas.

Elcentralen i Roslagen AB skall genom ett aktivt miljöarbete ha en materielanvändning som ingår som del i kretsloppet.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.

UPP

Copyright © Elcentralen